Aktuálně

OZNÁMENÍ

o veřejném zasedání zastupitelstva Obce Chmelík

Termín zasedání: 13.12. 2023 od 18.00 hod

Místo zasedání: kancelář OÚ

 

 Program:

                

  1. Změna rozpočtu.
  2. Rozpočtové provizorium na rok 2024.
  3. Obecně závazná vyhláška č.1/2023 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  4. Zpráva kontrolního výboru.
  5. Zpráva finančního výboru.
  6. Zpráva výboru pro občanské záležitosti.
  7. Složení inventurní komise.
  8. Majetkoprávní úkony.
  9. Různé.

 

                                                                                                                              František Kunart

                                                                                                                                starosta obce

 

29. 11. 2023 - ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

16. 12. 2023 - Adventní Praha

V sobotu dne 16.12.2023 pořádá obec Chmelík výlet do Prahy na vánoční trhy. Program není organizovaný a každý si může naplánovat svůj vlastní. Odjezd ze Chmelíka je naplánovaný na 8:00 a návrat domů z Prahy 20:00. Každou středu se na OÚ bude vybírat nevratná záloha 400,-Kč na osobu. Tato částka bude použita na zaplacení autobusové dopravy. Zálohu je potřeba zaplatit do konce listopadu. Věříme, že se přihlásí dostatek lidí a zaplníme celý autobus.

Datum: 3. 12. 2023 | Počet fotografií: 1

V neděli 3.12.2023 od 17:00 hodin u Obecního úřadu ve Chmelíku společně rozsvítíme stromeček a zkrátíme si čas čekáním na Mikuláše s čertem a andělem.