Významné kulturní pamětihodnosti

Datum: 11. 7. 2023 | Počet fotografií: 3

Kostel svatého Jana Nepomuckého

 

Pozdně barokní kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1780 -1782 je dominantou obce. Byl vybudovaný bez cizí pomoci a vysvěcen v roce 1790.

 

Kostel je jednolodní s půlkruhovým závěrem, s presbytářem, sakristií na severní straně a hranolovou věží v západním průčelí. Fasády kostela jsou jednoduché členěné lizénovými rámci v nárožní věži.

V kostele je zařízení z druhé poloviny 18. století. Jsou to cenné obrazy - obraz svatého Jana z Nepomuku, ,,Zavraždění svatého Vojtěcha“ z první poloviny 18. století, socha ,, Zavraždění svatého Václava“ od Langra z roku 1907, dále křížová cesta ze 40. let 19.století. Je tu také kazatelna s rokokovým dekorem. V roce 1972 se započalo s opravou kostela. Střecha i věž byla pokryta pozinkovaným plechem. Dne 31.12.1986 velká vichřice shodila z věže kříž a v něm byl objeven pamětní list z roku 1923.

Dne 28.9.1988 byl upevněn nový kříž, který je zhotoven podle původního originálu v dílně Uměleckého kovářství ve Vysokém Mýtě. Do kříže je vložen nový pamětní spis. Zápis je napsán česky proti minulým, které byly německé a je doplněn o nové události.

 

Datum: 11. 7. 2023 | Počet fotografií: 2

Socha Bolestného Krista

Tato vzácná socha stála pod kostelem u malého rybníka na podstavci, který byl stejně jako socha z pískovce. Byl zhotoven v roce 1713  a dnes je tento originál uložen v místním kostele.

Tyto sochy jsou pouze tři v ČR.

Kopie sochy Bolestného Krista

 

   Protože originál Bolestného Krista trpěl povětrnostními změnami a různými vlivy byl požádán akademický sochař František Janda, aby vytvořil kopii této sošky. Pan Janda vyhověl a v roce 1973 pomocí zvláštních přístrojů kopii vytvořil. Zachránil tím velmi cennou sochu a uchoval ji pro další generace. Po úpravě prostředí byla soška usazena na původní pískovcový podstavec.

Datum: 11. 7. 2023 | Počet fotografií: 0

Hřbitov

 V roce 1947 se též jednalo o zřízení nového hřbitova, protože starý německý hřbitov již nevyhovoval. K tomuto záměru nikdy nedošlo.Tento původní hřbitov stojí  na   kraji obce a dnes se již nepoužívá. V roce  1993 se začalo s úpravami a za pomoci zahradního architekta se vytvořil návrh a dál se osázel dřevinami a svépomocí zasel trávou. Byla dokončena konečná úprava hřbitova

Datum: 11. 7. 2023 | Počet fotografií: 8

Škola  

 Škola se otvírala v termínu 1. září roku 1945, kterou vymalovali místní občané a nový řídící přivítal 44 žáků. O rok později byla otevřena i druhá třída obecné školy na školní rok 1946-47. Škola byla uzavřena v roce 1967 z důvodu sloučení obcí a již se neobnovila.

V současné době slouží budova jako Obecní úřad a kulturní dům. Od roku 2013 začala celková rekonstrukce stávající budovy a okolí.