TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Datum: 9. 1. 2013 | Počet fotografií: 2

V sobotu 5. ledna 2013 vyšli tři králové s doprovodem, aby vybrali co nejvíce do své kasičky. Letos se vybralo rekordních 6.685,- Kč. Chci poděkovat králům a doprovodu, protože museli obejít celý Chmelík za velmi nepříznivého počasí. A velké poděkování patří všem, kteří přispěli do naši kasičky.