Novodobá historie a současnost obce

V roce 1920 byla v obci postavena škola. Za první republiky přicházely děti z českých škol do německých a naopak, tím si zdokonalovaly cizí jazyk. Elektrické světlo bylo zavedeno v roce 1934.

Dne 1. 10. 1938 byla provedena anekse sudetského území Hitlerem a tak 10. 10. 1938 byla obec Chmelík obsazena říšsko-německým vojskem. Obec se přejmenovala na Hopfendorf. Po záboru československého pohraničí nacistickým Německem v roce 1938 byla obec začleněna do Velkoněmecké říše a v letech 1938-1945 spravována Landrátem ve Svitavách.

Dne 9. 5. 1945 v dopoledních hodinách přijíždí první sovětský tank a po něm spousty vojáků.

Chmelík byl do roku 1945, až na malé výjimky německou obcí s 520-530 obyvateli.Po druhé světové válce se obec jmenuje opět Chmelík.

V roce 1976 se Chmelík stává součástí sloučených obcí a nese název Trstěnice-Chmelík. Po sametové revoluci roku 1989 je obec opět samostatná a nese název Chmelík.

V současnosti se obec nachází na pomezí Čech a Moravy 13 km jižně od města Litomyšle. Leží na nejzazším severovýchodním okraji krajinného masívu Žďárských vrchů ve středu trojúhelníku měst Svitavy, Polička a Litomyšl. Je rozložena v členitém terénu podél říčky Loučná.